PROJECTINFORMATIE

Midden in het centrum van Capelle aan den IJssel verrijzen 88 energieneutrale appartementen. Dit complex met 6 tot 8 bouwlagen wordt voorzien van een half verdiepte stallingsgarage voor 60 auto’s. Aan de Duikerlaan worden 2 commerciële ruimten opgenomen. De appartementen kenmerken zich door een hoogwaardige architectuur, veel daglicht en een grote diversiteit in plattegronden. De binnentuin geeft het complex de geborgenheid van een hof.

WOONOMGEVING

Passend bij de nieuwbouw zal de gemeente de openbare ruimte herinrichten tot een veilig gebied met ruime aandacht voor groen. De openbare ruimte zal de verbindende schakel worden tussen alle ontwikkelingen in dit gebied. Dit vraagt om een integraal ontwerp van de openbare ruimte om zo de aantrekkelijkheid van het gebied te verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de in het gebied aanwezige kwaliteiten. Het gebied sluit aan de westzijde aan op een singel inclusief een groen talud. In het Hof van Capelle zal tevens een openbare ruimte gecreëerd worden, de zogenaamde binnentuin. Deze wordt voorzien van groen, bestrating en diverse bankjes.

Groene binnentuin

De binnentuin wordt semi-openbaar ingericht. Dat wil zeggen dat het overdag vrij te bezoeken is voor bewoners maar ook voor gasten. Aan de entreezijde (Duikerlaan) komt een afsluitbare poort. Aan de achterzijde van de binnentuin komt een vast hekwerk met een deur. Het hof wordt ingericht als groene zicht- en verblijfsruimte waar de mogelijkheid voor ontmoeting wordt gestimuleerd.

top